Skriv ut sidan

Att förstå galaxernas utveckling med SKA

Vid konferensen Advancing Astrophysics with the Square Kilometre Array, som hölls i juni 2014 i Giardini Naxos, Italien, diskuterade forskare vad SKA utlovar inom forskningsfälten galaxutveckling och kosmologi. På mötet samlades fler än 250 forskare från hela världen som presenterade nya resultat inom allt från kosmologi, exobiologi, pulsarer, kosmisk magnetism till galaxernas utveckling.
Under de senaste tio åren har vår bild av hur galaxer bildas och förändras med tiden utvecklats tack vare framför allt större himmelskartläggningar i synligt och infrarött ljus. Men för att komplettera bilden, och bättre jämföra verklighet med datorsimuleringar, behövs observationer av avlägsna galaxer med radioteleskop. Gasmoln som består av neutralt väte, universums vanligaste atomer, går att upptäcka endast tack vare sin radiostrålning och har hittills bara kunnat observeras i galaxer i vårt närområde i universum.
För att kunna konfrontera dagens teorier med observationer behöver man undersöka väte vid stora avstånd, vilket också betyder att se långt in i universums historia. För att kunna nå så långt tillbaka i tiden som de senaste 10 miljarder år behövs SKA, visade forskarna på konferensen.Uppskattningar som presenterades vid konferensen visar att redan efter att fas 1 av SKA är klar – det motsvarar cirka 10 procent av den slutglitiga uppställningen – kommer astronomer kunna studera gas i och kring galaxer tillbaka till 5 miljarder år sedan. När det står helt färdigt kommer SKA kunna se ända in i den viktiga tiden för 10 miljarder år sedan då stjärnbildningstakten minskade snabbt.Med observationer av neutralt väte från SKA och av synligt och infrarött ljus från optiska kartläggningsteleskop, tillsammans med observationer av molekylär gas tack vare ALMA, hoppas astronomer att äntligen kunna förstå de processerna som driver galaxernas utveckling.

Messier 81, Messier 82 and NGC3077

Galaxerna Messier 81, Messier 82 och NCG 3077 som de ser ut i synligt ljus (t v) och strålning från neutralt väte (t h).

Galaxerna Messier 81, Messier 82 och NGC 3077 tillhör M 81-gruppen av galaxer. Här ser vi galaxerna i synligt ljus (t v) och neutralt väte (t h). Vätet visar upp inte bara gasreserverna mellan stjärnorna, utan även de dramatiska följderna av galaxernas gravitionella växelverkan. SKA kommer att kunna skapa bilder so motsvarar denna, fast för galaxer som de var för mer än 5 miljarder år sedan.

För mer information, kontakta J. M. van der Hulst vdhulst@astro.rug.nl och Claudia Lagos clagos@eso.org.

Mer om galaxutveckling kan du läsa under How do Galaxies Evolve?