Skriv ut sidan

SKA talar ditt språk

Screen Shot 2014-08-07 at 13.56.21

Så här ser det ut längst upp på SKA:s globala hemsida, med minisajternas flaggor på plats.

7 augusti 2014, SKA-organisationens huvudkontor, Jodrell Bank, Storbritannien – Idag lanserar SKA-organisationen ett antal minisajter på olika språk som har tagits fram för att nå allmänheten i flera länder. Svenska är ett av språken som nu stöds.

Initiativet ingår i en bredare strategi hos SKA-organisationen för att öka medvetenheten om SKA i länder där engelska inte är det största språket.

Minisajterna för de olika länderna, som drivs av kommunikationspersonal från SKA:s partnerinstitutioner i respektive land, ska erbjuda information som är relevant för det landet.

För den som inte talar engelska betyder minisajterna att information om SKA nu blir tillgänglig på modersmålet, vilket gör det lättare att ta del av SKA och dess universum.

William Garnier, som själv är fransman, är kommunikationschef för SKA-organisationen.

– En av grundreglerna inom kommunikation är att försöka nå publiken på dess eget språk. Med tanke på medlemmarna i SKA – 11 länder på 5 kontinenter – betyder det att man får ta ställning till många olika språk, från kinesiska till svenska, nederländska, tyska, italienska, afrikaans, och ännu fler allt eftersom andra länder går med i projektet. Kommunicerar man bara på engelska så missar man en hel del människor. Därför ville vi utveckla det här verktyget, så att folk runt om i världen kan få bättre kontakt med oss och få lära sig mer om SKA, säger han.

SKA:s minisajter kommer också att sträcka sig utanför dagens medlemskap i SKA-organisationen till andra länder med ett starkt intresse för SKA, så som Spanien och Portugal.

– Vi tror att detta också kommer att vara till hjälp inom utbildningsväsendet. Lärare i icke-engelsktalande länder kan lättare berätta om SKA för sina elever tack vare till exempel våra översatta Otroliga fakta och annat utbildningsmaterial som vi planerar inom kort, säger William Garnier.

Minisajterna fungerar dessutom som kontaktpunkter för journalister som vill ta kontakt med forskare och ingenjörer som arbetar med SKA i deras länder.

Nu finns minisajter för Sverige, Italien, Spanien och Storbritannien och fler tillkommer framöver. Tack vare dessa når nu SKA fler än 9 miljoner svensktalande, 64 miljoner italiensktalande och 470 miljoner med spanska som modersmål, utöver de 64 miljoner i Storbritannien som nu kan få reda på mer om SKA:s aktiviteter i deras land.

För att besöka minisajterna, klicka på flaggorna i färg längst upp på SKA:s hemsida på www.skatelescope.org. Den nya svenska hemsidan för SKA har adressen sweden.skatelescope.org.

Kontakt för Sverige

Robert Cumming
astronom och informatör
Onsala rymdobservatorium
Sverige
tel: +46 (0) 31 772 5500 eller +46 (0) 70 493 3114
E-mail: robert.cumming@chalmers.se