Skriv ut sidan

Framryckning för SKA när hundratals ingenjörer och forskare samlas i Australien

Logotyp: SKA Engineering Meetiing 2014

Teknik och strategi för världens största radioteleskop står på agendan för ungefär 300 ingenjörer och forskare från 15 länder i Fremantle utanför Perth i västra Australien. Den här veckan samlas de för att delta i en global översyn av status, framsteg och vägen framåt för Square Kilometre Array, SKA. Aldrig tidigare har så många som arbetar med SKA deltagit på samma möte.

Mötet 2014 SKA Engineering Meeting öppnades av Colin Barnett, delstaten Western Australias premiärminister. Närvarade gjorde även SKA:s generaldirektör, professor Phil Diamond, samt USA:s generalkonsul och representanter för regeringarna i Storbritannien och Nederländerna.

– Detta är ett av århundradets stora vetenskapliga åtaganden. För mig är det ett projekt som tar andan ur en, sa Colin Barnett.

Projektets alla aspekter kommer att presenteras under mötets första två dagar, från styrning till framsteg med föregångarteleskop, och från konstruktion av SKA:s olika delar till vetenskapliga prioriteringar. Sedan följer två dagar av arbetsmöten där teleskopets konstruktionen diskuteras i detalj.

– Det är en mycket viktig vecka för SKA-projektet. Som vi kommer att få höra har vi uppnått mycket under året som gått. Men mycket återstår och därför är vi här för att finslipa SKA:s konstruktion och göra verklighet av det. Nu börjar en väldigt viktig fas för projektet, säger Phil Diamond.

SKA-projektet är för närvarande inne i sin konstruktionsfas, med 11 lag av forskare och ingenjörer – så kallade konsortier – som genomför konstruktionsarbetet som förbereder för projektets byggfas 2017-2018. I konsortierna, som finns över hela jordklotet, ingår personal från många olika forskningsinstitut och kommersiella företag. Varje konsortium har ansvar för en del av det framtida SKA-teleskopet, till exempel beräkningskapacitet, infrastruktur eller antenndesign.

Sverige representeras på mötet av Miroslav Pantaleev, ingenjör vid Onsala rymdobservatorium. Han kommer att rapportera från konsortiet som Sverige leder och som tar fram så kallade bredbandsmatare för SKA. Komponenten gör det möjligt för en enda parabolantenn att samtidigt ta emot radiovågor med ett spann i frekvens som är minst dubbelt så stort som dagens teleskop.

– Vi har testat olika varianter av bredbandsmatare, och på mötet kommer jag att berätta vilken som blev bäst i våra tester, säger Miroslav Pantaleev.

Veckans möte inleder en viktig period för SKA. Inom kort börjar preliminary design review, en granskning av förslagen som tagits fram av konsortierna för de delar som de ansvarar för. I granskningen ingår även en översyn av konsortiernas kostnadsuppskattningar för SKA:s första byggnadsfas. I det här arbetet ingår att se till att teleskopet kan leverera banbrytande forskningsresultat utan att överskrida kostnadsramen för SKA:s fas 1 på 650 miljoner euro.

Arbetet kommer att leda fram till en ny, reviderad plan för SKA och dess byggnadsfaser. År 2016 blir planerna föremål för ytterligare en granskning, en critical design review. Teleskopets vetenskapliga prioriteringar, som nu också håller på att preciseras, kommer att tas med i beräkning när beslut fattas om vilka instrument som ska byggas först och hur de ska se ut i detalj.

Alistair McPherson är projektchef vid SKA-organisationen.

– Nu inför den första granskningen av konstruktionsplanerna och konkreta kostnadsuppskattningar börjar en kritisk fas för SKA. För oss är det en chans att stämma av mot verkligheten och att visa för våra finansiärer att allt går enligt plan. Jag vet att vi kommer att klara det här provet med glans, sa han.

En unik tillställning under veckan äger rum på tisdag den 30 september 2014 då SKA:s internationella utställning av astronomiskt inspirerad konst invigs. På utställningen Shared Sky visas för första gången tillsammans verk av konstnärer från ursprungsfolken och lokalbefolkningen i Western Australia och Sydafrika. Efter invigningen visas utställningen på John Curtin Gallery i Perth för att sedan visas på flera platser över hela världen. Mer om utställningen finns att läsa här.

Läs hela pressmeddelandet på engelska: Hundreds of engineers and scientists gather near Perth to advance the SKA telescope