Skriv ut sidan

Snabba kosmiska fenomen på dagordningen i Lund

SKA kommer att avslöja många nya snabba astronomiska fenomen, berättade Rob Fender. (Foto: R. Cumming)

SKA kommer att avslöja många nya snabba astronomiska fenomen, berättade Rob Fender. (Foto: R. Cumming)

Uppemot 80 astronomer samlas i Lund denna vecka för att diskutera och lära sig om snabba, oförutsägbara och tillfälliga fenomen i universum. Under tvådagarskonferensen The Transient Universe For All får deltagarna, yrkesastronomer från hela Sverige (plus några från Danmark och längre bort) lära sig av varandra om tillfälligt uppblossande ljuskällor av alla de slag.

Mötet inleddes med SKA. Världens största radioteleskop kommer att kunna göra banbrytande upptäckter när det gäller tillfälligt starka kosmiska radiokällor. Det berättade Rob Fender, astronom vid Oxfords universitet, Storbritannien, som leder SKA:s arbetsgrupp för radio transients. För att kunna studera oväntade är det viktigt att snabbt följa upp nya källor, och att leta efter oväntade signaler oavsett vad teleskopet för närvarande observerar.

– Det gäller att använda samtliga mätningarna och det gäller att göra det fort, sa han.

Framförallt de mystiska radioblixtarna (fast radio bursts) blev ett samtalsämne bland astronomerna under dagen.

Foto: R. Cumming

Paus för kaffe, frukt och postervisning på The Transient Universe For All i Lund, 9 februari 2015.

Under mötets första eftermiddag berättade Susanne Aalto (Chalmers) om galaxerna som tycks hålla på att blåsa bort gasen som de annars skulle kunna göra stjärnor av: ett mysterium som teleskopet ALMA i Chile håller på att undersöka och som SKA kan komma att lösa. Galaxvindarnas extrema hastigheter har förbluffat forskarna.

– Vi är fortfarande i chocktillstånd över att molekylär gas kan överleva vid 1500 kilometer i sekunden – och någon förklaring har vi inte heller, säger hon.

Andra inlägg under handlade om supernovor och supernovarester. Under tisdagen den 10 februari står även andra fenomen på menyn: gammablixtar, sammansmältande neutronstjärnor, mikrolinsade stjärnor och aktiva galaxer.

Läs mer om The Transient Universe For All eller under hashtaggen #transientlund.