Skriv ut sidan

Skåda stjärnor genom molnet

SKA_AWS_Logo_700SKA och Amazon Web Services erbjuder forskningsmedel i samarbetet AstroCompute in the cloud

SKA-organisationen inleder ett nytt samarbete med Amazon Web Sevices (AWS) för att utnyttja de allt större mängder astronomiska data på sätt som tidigare varit omöjliga med hjälp av innovativa, molnbaserade beräkningstjänster. Som världens största radioteleskop kan SKA, beläget i Australien och Afrika, komma att bli världens största allmänt tillgängliga vetenskapliga projekt inom big data-området. Teleskopet kommer att skapa gigantiska mängder data, motsvarande flera gånger datatrafiken i dagens globala Internet.

Idag lanserar SKA-organisationen och AWS tillsammans forskningsmedel under namnet AstroCompute in the Cloud. Parterna vill accelerera utvecklingen av innovativa verktyg och nydanande teknik för databehandling, lagring och analys i molnet av enorma astronomiska datamängder. Stipendiaterna kommer få tillgång till molntjänster från AWS under en tvåårsperiod och upp till ett petabyte (PB) i lagringsutrymme som donerats av SKA:s partners. Med hjälp av AWS görs datamängderna allmänt tillgängliga. Ansökningar välkomnas från hela världen och från alla med kopplingar till radioteleskop eller radioastronomiska data.

Tim Cornwell är arkitekt vid SKA-organisationen och administratör för samarbetet.
– Med SKA kommer vi vid varje enskild tidpunkt generera mer data än hela Internet. Därför tittar vi på att använda innovativa molnbaserade lösningar för att kunna hantera dessa aldrig förr skådade mängder av data, med hjälp av metoder som ännu väntar på att utvecklas, säger han

Professor Philip Diamond är SKA-organisationens generaldirektör.
– Detta är ett spännande tillfälle, inte bara för våra partnerinstitutioner, men för alla företag och forskningsanstalter världen över som hanterar astronomidata. Utlysningen handlar om att hjälpa oss att utforska hur molnbaserad databehandling kan hjälpa till med att hantera störtflödet av mätningar som vi väntar oss av astronomin under tjugohundratalet, säger han.

Under SKA:s första byggfas består det av två omvälvande teleskop. Det ena består av mer än hundra tusen s.k. dipolantenner, och det andra av ungefär två hundra stora paraboler. Supderdatorer omvandlar de enorma volymerna av rådata från teleskopen till för astronomer mer hanterbara format. Eftersom observationerna förväntas pågå dygnet runt kommer data att kontinuerligt flöda till superdatorerna som behandlar det i farten. Dessa förmedlar användbara data till ett arkiv och raderar sådant som är kontaminerat eller i övrigt onödigt. För att hantera datamängderna och utveckla ny kunskap om hur de ska behandlas behövs nya, smarta algoritmer och smart mjukvara.

Jamie Kinney är senior chef för beräkningsteknik vid AWS.
– Via vårt program för beräkningsteknik, våra forskningsmedel, samt våra samlingar av publika data har vi upptäckt att när forskare har tillgång till de verktygen och de data de behöver så hittar de nya innovativa sätt att lösa utmaningarna som ”big data” innebär. SKA är ett ambitiöst projekt som ger ett unikt tillfälle att utnyttja enorma mängder data för att utforska universum, säger han.

Utöver astronomin så är det säkert att utveckling av molnbaserad processering, dataanalys och visualiseringsverktyg kommer att ha betydande tillämpningar i vardagslivet. Superdatorer används allt mer av bland annat läkemedelsföretag för att utveckla bättre mediciner, av meteorologer för att förfina väderleksrapporter för upp till en vecka framöver, och av ingenjörer för att konstruera smartare infrastruktur.

– Länken mellan grundforskning och beräkningsteknik blir allt starkare, vilket medför potentiella synergieffekter som verkligen kan gagna allmänheten. CERN, den Europeiska organisationen för kärnforskning, förstod tidigt att de skulle stå inför en utmaning med att distribuera data från deras experiment till fysiker världen över. För att lösa detta skapade de World Wide Web. SKA är nästa steg, säger Tim Cornwell.

Mer om SKA

Projektet Square Kilometre Array (SKA) är ett internationellt samarbete för att bygga världens största radioteleskop. Det leds av SKA-organisationen med säte vid Jodrell Bank-observatoriet i Storbritannien. SKA kommer att genomföra forskning som kommer att omvandla vår förståelse för universum och fysikens fundamentala lagar, det kommer att bevaka himlen i aldrig tidigare skådad detalj, och kommer att kunna kartlägga den hundratals gånger snabbare än någon anläggning som finns idag.
SKA är inget enskilt teleskop. Istället är det en samling av teleskop, eller antenner, som placeras ut över långa avstånd i uppställningar eller antennmattor. SKA ska byggas i två etapper: Fas 1 (som kallas SKA1) i Sydafrika och Australien, och fas 2 (SKA2) som expanderar in i andra afrikanska länder samtidigt som också den australiska delen utökas.
Organisationen har redan stöd av 11 medlemsländer – Australien, Indien, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och Tyskland. Den har fört samman några av världens bästa forskare, ingenjörer och policymakare, samt fler än 100 företag och forskningsinstitut från 20 länder för att konstruera och utveckla teleskopet. SKA ska börja byggas 2018 och de första vetenskapliga observationerna väntas 2020.
Sverige representeras i SKA-organisationen av Onsala rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Onsala rymdobservatorium drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet och har Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola som värdinstitution.

Utlysningen finns att läsa här.

Läs mer om detta också på Jeff Barrs blogg hos AWS.

Kontakter

Pressansvarig för SKA i Sverige:
Robert Cumming, Onsala rymdobservatorium
robert.cumming@chalmers.se
tel. +46 (0)70 493 3114 eller +46 (0)31 772 5500

SKA-organisationen:
William Garnier, kommunikationschef
w.garnier@skatelescope.org
+44 7814908932