Skriv ut sidan

Världens största radioteleskop får ett permanent huvudkontor

Bild: Manchesters universitet

Så kan det komma att se ut när dagens huvudkontor för SKA vid Jodrell Bank, Storbritannien, byggts ut. Bild: Manchesters universitet

Förhandlingarna kan börja med Storbritanniens regering om att permanent lägga huvudkontoret för SKA-projektet i Storbritannien, vid observatoriet Jodrell Bank som drivs av Manchesters universitet. Det beslutade SKA-organisationens medlemmar vid sitt sammanträde på onsdagen den 28 april.

Jodrell Bank är för närvarande hem till huvudkontoret för det multinationella SKA-projektet som just nu befinner sig i sin konstruktionsfas. Enligt beskedet kommer dessa lokaler att så småningom byggas ut för att kunna stödja projektet när byggfasen inleds.

Philip Diamond, generaldirektör för SKA-organisationen, är nöjd med beslutet.

– Jag är mycket glad över att ett permanent hem för SKA:s huvudkontor nu har identifierats. Att få klarhet i platsen för huvudkontoret är ett viktigt steg för SKA inför internationella förhandlingar om att bilda en mellanstatlig organisation och inför byggstarten 2018, säger han.

Processen att välja ett permanent huvudkontor började 2014 då medlemmarna ombads att enligt en överenskommen plan skicka in anbud. Två anbud togs emot, från Italien och Storbritannien. Båda bedömdes vara utmärkta och båda stämde väl överens med projektets behov. Efter noga övervägande föredrog medlemmarna Storbritanniens Jodrell Bank som framtida hem för SKA:s huvudkontor, tack vare ett starkt paketerbjudande från Storbritanniens regering.

Storbritanniens plan stöds av landets regering via forskningsrådet Science and Technology Facilities Council, Manchesters universitet och kommunen Cheshire East, samt Oxforduniversitet och Universitetet i Cambridge. Enligt planen ska ett unikt campus ritas och byggas för ett av detta sekels mest inspirerande forskningsprojekt. Huvudkontoret kommer att byggas för att möta SKA-projektets behov och för att möjliggöra eventuell utbyggnad i framtiden.

Medlemmarna tackade Italiens regering för ett mycket attraktivt anbud vilket demonstrerar synligheten som projektet har uppnått i Italien. SKA:s generaldirektör och dess styrelse kommer att arbeta med representanter för Italien för att försäkra att synligheten för projektet och det politiska stöd som det har fått kan även i fortsättningen maximera Italiens engagemang i projektet.

– Italien har varit en nyckelpartner i SKA sedan projektets tidiga stadier. Jag är säker på att de kommer att bibehålla sitt stora engagemang på alla fronter och jag ser fram emot att arbeta med både dem och med samtliga andra partnerländer nu när vi rör oss mot SKA:s nästa fas, säger Philip Diamond.

Bilder

Foton på SKA-organisationens nuvarande huvudkontor och bilder på hur den planerade utbyggnaden kan komma att se ut.

SKA-teleskopen i Australien och Sydafrika som de kan komma att se ut.

Infografik om SKA-teleskopen.

 

Mer om urvalsprocessen för SKA:s huvudkontor

För mer information på engelska om urvalsprocessen, se http://www.skatelescope.org/news/ska-hq-selection-process/

 

Mer om SKA

Projektet Square Kilometre Array (SKA) är ett internationellt samarbete för att bygga världens största radioteleskop. Det leds av SKA-organisationen med säte vid Jodrell Bank-observatoriet i Storbritannien. SKA kommer att genomföra forskning som kommer att omvandla vår förståelse för universum och fysikens fundamentala lagar, det kommer att bevaka himlen i aldrig tidigare skådad detalj, och kommer att kunna kartlägga den hundratals gånger snabbare än någon anläggning som finns idag.
SKA är inget enskilt teleskop. Istället är det en samling av teleskop, eller antenner, som placeras ut över långa avstånd i uppställningar eller antennmattor. SKA ska byggas i två etapper: Fas 1 (som kallas SKA1) i Sydafrika och Australien, och fas 2 (SKA2) som expanderar in i andra afrikanska länder samtidigt som också den australiska delen utökas.
Organisationen har redan stöd av 11 medlemsländer – Australien, Indien, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och Tyskland. Den har fört samman några av världens bästa forskare, ingenjörer och policymakare, samt fler än 100 företag och forskningsinstitut från 20 länder för att konstruera och utveckla teleskopet. SKA ska börja byggas 2018 och de första vetenskapliga observationerna väntas 2020.
Sverige representeras i SKA-organisationen av Onsala rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Onsala rymdobservatorium drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet och har Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola som värdinstitution.

Kontakter

Pressansvarig för SKA i Sverige:
Robert Cumming, Onsala rymdobservatorium
robert.cumming@chalmers.se
tel. +46 (0)70 493 3114 eller +46 (0)31 772 5500

SKA-organisationen:
William Garnier, kommunikationschef
w.garnier@skatelescope.org
+44 7814908932