Date archive: 2016

SKA väljer parabolantenn

Written by rcumming - 0 Comments
SKA väljer parabolantenn

Square Kilometre Array-projektet har valt hur dess parabolantenner ska se ut. Det blir ett viktigt steg mot tillverkningen av de hundratals parabolantenner som kommer att ingå världens största radioteleskop. – Detta beslut är en betydande milstolpe på vägen mot att … Read more

EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

Written by rcumming - 0 Comments
EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

SKA (Square Kilometre Array) har identifierats som ett landmärkesprojekt av Europeiska kommissionen. Projektet lyfts fram i kommissionens ESFRI-vägvisare för 2016, som nyligen publicerats av den europeiska samverkansorganisationen för infrastrukturer. – Vår status som ett landmärkesprojekt inom ESFRI erkänner SKA som en … Read more

Top