SKA News & Press

SKA väljer parabolantenn

Written by rcumming - 0 Comments
SKA väljer parabolantenn

Square Kilometre Array-projektet har valt hur dess parabolantenner ska se ut. Det blir ett viktigt steg mot tillverkningen av de hundratals parabolantenner som kommer att ingå världens största radioteleskop. – Detta beslut är en betydande milstolpe på vägen mot att … Read more

EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

Written by rcumming - 0 Comments
EU-kommissionen lyfter fram SKA som landmärkesprojekt

SKA (Square Kilometre Array) har identifierats som ett landmärkesprojekt av Europeiska kommissionen. Projektet lyfts fram i kommissionens ESFRI-vägvisare för 2016, som nyligen publicerats av den europeiska samverkansorganisationen för infrastrukturer. – Vår status som ett landmärkesprojekt inom ESFRI erkänner SKA som en … Read more

Indiens regering blir medlem i SKA-organisationen

Written by rcumming - 0 Comments
Indiens regering blir medlem i SKA-organisationen

  Indiens regering är nu formellt medlem i SKA-organisationen. Indien har under många år varit inblandat i teleskopets konstruktion, men har nu också skrivit på ett medlemsavtal som innebär att landet nu ingår i SKA-projektet. Nu väntar förhandlingarna om en … Read more

Skåda stjärnor genom molnet

Written by rcumming - 0 Comments
Skåda stjärnor genom molnet

SKA och Amazon Web Services erbjuder forskningsmedel i samarbetet AstroCompute in the cloud SKA-organisationen inleder ett nytt samarbete med Amazon Web Sevices (AWS) för att utnyttja de allt större mängder astronomiska data på sätt som tidigare varit omöjliga med hjälp … Read more

Top