Sweden is represented in the SKA Organisation by Onsala Space Observatory, the Swedish national facility for radio astronomy. Onsala Space Observatory, founded in 1949, is hosted by Department of Earth and Space Sciences at Chalmers University of Technology, and is operated on behalf of the Swedish Research Council. Sweden became a member of the SKA in 2012.

In the SKA design phase Sweden is represented in two consortia. The Wide-band Single Pixel Feeds (WBSPF) consortium is led by John Conway, professor at Chalmers and director for Onsala Space Observatory, and is developing and testing technology which enables dish antennas to be sensitive to a much broader frequency range than in today’s telescopes. Chalmers is one of the six institutes in the WBSPF consortium. In the DISH consortium, which is designing dish antennas for the SKA, both Onsala Space Observatory/Chalmers and the Swedish company Omnisys Instruments AB are members.

 

Sverige representeras i SKA-organisationen sedan 2012 av Onsala rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Onsala rymdobservatorium, som grundades 1949, drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet och har Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers tekniska högskola som värdinstitution.

Sverige är med i två av konsortierna som arbetar med SKA:s konstruktionsfas. Konsortiet Wide-band Single Pixel Feeds (WBSPF), som leds av professor John Conway, professor vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium, tar fram så kallade bredbandsmatare för SKA. Dessa komponenter gör det möjligt för SKA:s parabolantenner att bli känsligare för ett avsevärt större spann i frekvens än dagens radioteleskop. I konsortiet DISH, som arbetar med konstruktionen av SKA:s parabolantenner, ingår både Onsala rymdobservatorium och göteborgsföretaget Omnisys Instruments AB.

Top